História
Skláreň KVĚTNÁ je jednou z najdlhšie fungujúcich sklární na území dnešného Česka aj Slovenska. Postavená bola v roku 1794, založil ju knieža Alois I. z Lichtenštejna. Lokalita pre výstavbu bola vybraná veľmi starostlivo v centre bukových lesov neďaleko Uherského Ostrohu v katastri obce Strání, v panenskej prierode Bielych Karpat. Tu, v blízkosti náleziska kvalitného sklárskeho piesku, ponúkla huta s dvoma taviacimi pecami prácu ľuďom z blízkeho okolia aj z ostatných lokalít lichtenštajnského panstva zo Slovenska či Rakúska.

Skláreň sa najprv sústredila najmä na výrobu tabuľového a najrôznejšieho úžitkového stolového skla. Kvalitnejšie a exkluzívnejšie druhy skla začína huta vo väčšom rozsahu vyrábať až od polovice devätnásteho storočia, keď ju kupuje rakúsky podnikateľ Josef Zahn. Jeho syn, Emanuel Zahn, postavil ďalšiu sklársku pec a zaviedol výrobu jemného krištáľového skla, zdobeného brúsením a rytím.

Práve Emanuel Zahn priviedol skúsených sklárov, ktorí priniesli nové techniky a spôsoby spracovania skla. To viedlo nielen k zásadnému zlepšeniu kvality výrobkov, ale aj k rozšíreniu sortimentu a najmä k modernizácii podľa výtvarných impulzov z viedenských umeleckých kruhov. V súvislosti s tým sa v roku 1894 mení aj názov sklárne, keď sa začína používať miestny názov Květná (Blumenbach). Toto meno sa čoskoro stáva značkou kvality a je vyhľadávané na svetových trhoch.

Firma Zahn & Göpfert zriaďuje vzorkovne a dispozičné sklady v Londýne, Paríži, Berlíne i v Hamburgu a vystavuje na svetových veľtrhoch v Lipsku. Ako druhá skláreň v Európe zavádza Květná dekoráciu leptaním už v roku 1897. Rôzne dekorované stolové sklo sa v tej dobe vyváža do USA, Afriky, Austrálie, Egypta, do Škandinávie, Rakúska, Nemecka a do Švajčiarska.

Skláreň zachovala výrobu aj v období prvej polovice 20. storočia. Po zoštátnení fungovala naďalej a v rokoch 1961 až 1990 bola jedným zo závodov národného podniku Moravské sklárne v Květnej. O výrobu sa tu v tejto dobe starali rovnakým dielom českí aj slovenskí majsri sklári.

Po roku 1989 došlo k niekoľkým majetkovým a vlastníckym zmenám, v rokoch 2011 – 2018 patrila skláreň Květná do spoločnosti Crystalite Bohemia, ktorú v roku 2009 založil podnikateľ Lubor Cerva, aby kúpil a znovu uviedol do prevádzky skláreň s automatickou výrobou skla vo Světlej nad Sázavou. V roku 2011 kúpil aj skláreň v Květnej, ktorá niekoľko rokov synergicky dopĺňala automatickú výrobu v závode vo Světlej. . Květná sa naďalej venovala nielen vlastnej ručnej výrobe, ale aj dekoráciám produktov z automatických liniek.

Po predaji sklární vo Svetlej nad Sázavou sa Lubor Cerva rozhodol spojiť sily s podnikateľmi Ondrejom Jelínek a Jánom tesár s víziou venovať sa ručnej výrobe českého krištáľu v najvyššej možnej kvalite. V roku 2020 tak vznikla nová spoločnosť, Cerva Bohemia a následne kvetných 1794, ktoré sú v súčasnej dobe prevádzkovateľom sklárne v Kvetnej. Po viac ako ročnej spolupráci, vďaka ktorej sa do povedomia ľudí u nás aj v zahraničí dostala hodnota prémiového ručne vyrábaného skla pod značkou Kvetnej 1794, pokračuje majiteľ Lubor Cerva v pláne začatých aktivít na slovenskom i zahraničnom trhu so 100% podielom. Skláreň teda pôsobí ako samostatný subjekt na slovenskom trhu aj v zahraničí a vyrába svoje výrobky pod značkou Cerva Bohemia a máji 1794.

Na sklonku roku 2023 sa skláreň stretáva s dlhodobým dopadom skokového rastu cien energií a uvažuje sa dokonca aj o uzavretí prevádzky. K tomu nakoniec nedošlo a novým majoritným majiteľom sa stáva rýdzo český rodinný holding AF Group z Hodonína a spoločnosť MHS & Partners, skláreň tak vo výrobe ručného skla úspešne pokračuje.

1794

Knieža Alojz z Lichtenštajnska zakladá v obci Strání (dnes Strání-Květná) sklársku hutu.

1818

Vedenie sklárne preberá Isaac Reich, zakladateľ sklárskej dynastie Reichovcov. Povesť sklárne sa šíri aj za hranice regiónu.

1850

Josef Zahn, viedenský obchodník so sklom a podnikateľ, kupuje skláreň a zakladá v nej rodinný podnik. Skláreň sa odpútava od vlastníckych väzieb na Lichtenštajnovcov. Spoločníkmi spoločnosti Josef Zahn & Co. sú Josef Zahn, Karel Zahn, Anton Zahn, Ignaz Zahn, Franz Zahn a Emanuel Zahn. Ich zámerom je prebudovať skláreň na svetoznámu spoločnosť zameranú na prvotriedne nápojové sklo.

1894

Názov sklárne sa mení a používa sa miestny názov Květná (Blumenbach). Toto meno sa čoskoro stane známkou kvality a je vyhľadávané na svetových trhoch.

1897

Spoločnosť Zahn & Göpfert má výstavné priestory a sklady v Londýne, Paríži, Berlíne a Hamburgu a vystavuje na svetových veľtrhoch. Ako druhá skláreň v Európe začína skláreň dekorovať leptaním.

1961

Skláreň sa stáva súčasťou národného podniku Moravské sklárne Květná.

1990

Tento rok sa končí znárodnenie českého sklárskeho priemyslu. Skláreň v Kvetnej je opäť v súkromnom vlastníctve.

2011

Jediným majiteľom sklárne sa stáva Lubor Cerva. Skláreň sa spočiatku zameriava nielen na vlastnú ručnú výrobu, ale aj na dekorovanie výrobkov z automatických liniek iných výrobcov.

2020

Značka KVĚTNÁ 1794 vznikla s cieľom venovať sa ručnej výrobe českého krištáľového skla v najvyššej možnej kvalite, vrátiť uznávanému remeslu jeho dobré meno a zachovať ho pre ďalšie generácie. Skláreň v Květnej pôsobí ako samostatný subjekt na českom trhu a v zahraničí – vyrába a predáva svoje výrobky pod značkami Cerva Bohemia a KVETNA 1794.

2024

Na sklonku roku 2023 sa skláreň stretáva s dlhodobým dopadom skokového rastu cien energií a uvažuje sa dokonca aj o uzavretí prevádzky. K tomu nakoniec nedošlo a novým majoritným majiteľom sa stáva rýdzo český rodinný holding AF Group z Hodonína a spoločnosť MHS & Partners, skláreň tak vo výrobe ručného skla úspešne pokračuje.