Garantované parametry kvality – GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o. – ruční výroba

Specifikace

popis akceptovatelné vady / rozdíly

rozměry a rozdíly

základní rozměry podle schváleného výkresu:
výrobky s výškou / průměrem do 150mm – v rámci limitu +/- 2 mm

výrobky s výškou / průměrem nad 150mm – v rámci limitu +/- 3 mm
rozdíl v tloušťce (síle) dna: +/- 1 mm pro výrobky s průměrem do 100mm, +/- 2 mm s průměrem nad 100mm průměr štýlku +/- 1 mm, tloušťka dýnka +/- 1 mm
rozdíl v síle stěny skla na jednom výrobku (na horním okraji) +/- 1,5 mm
akceptovatelná eliptičnost (ovalita) +/- 2mm

tvar výrobu

podle schválených výkresů nebo referenčních vzorků

Horní okraj v šíři 20mm Tělo/ povrch výrobku Dno/spodní část

kvalita skloviny

bubliny/ puchýře

malé výrobky do 150mm

1 malá bublina (do velikosti 1mm) je akceptovatelná

1 malá bublina (do 1mm),
1 střední bublina (do 2mm) akceptovatelné (ne ve shluku)

1 malá bublina (do 1mm)
1 střední bublina (do 2mm) akceptovatelné (ne ve shluku)

velké výrobky nad 150mm

1 malá bublina (do velikosti 1mm) je akceptovatelná

2 malé bubliny (do 2 mm)
1 střední bublina (do 3 mm) akceptovatelné (ne ve shluku)

2 malé bubliny (do 2mm)
1 střední bublina (do size 3mm) akceptovatelné (ne ve shluku)

otevřený puchýř/ nebo bublina na povrchu

neakceptovatelné

neakceptovatelné

neakceptovatelné

šlíra / vinty

Jedna slabá šlíra / vinta je přijatelná (viditelná na vzdálenost 1m). Šlíra by neměla ohraničovat výrobek, ani rušit jeho vzhled.Standardní minimální tloušťka skla výrobků je 1 mm. Pokud zákazník požaduje výrobky s tloušťkou skla pod 1mm, sklárna KVETNÁ 1794 je může vyrobit, ale bez záruky.
To znamená, že neodpovídá za případný lom při dopravě, manipulaci a také při používání koncovým zákazníkem. Při případném zranění při rozbití výrobku nelze vymáhat náhradu škody po GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o.

Nutno také podotknout, že při tloušťce skla pod 1 mm nelze dodržet správnou techniku foukání a tvarování. Protože sklovina není řádně zpracovaná, může být viditelná struktura skla a tím tedy viditelné vady jako vindy, překlady skla nebo jemná medovina (vlásečnice).Rádi bychom na tuto skutečnost upozornili před zahájením výroby takové zakázky

bílý kámen/neprotaveniny

neakceptovatelné neakceptovatelné neakceptovatelné

železo

neakceptovatelné pouze malý kousek (max.vel. 1mm) pouze malý kousek (max.vel.1mm)

barevná sklovina

specificace barev dle vzorkovnice GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o.
s ohledem na techniku výroby jsou dovoleny jemné rozdíly v barevných odstínech, protože jsme závislí na dodávaných surovinách,
také jemné odstíny barev mezí různými výrobky jsou akceptovatelné

tvarování

stopy od forem a nástrojů

jemné stopy(ráfy)od forem/nástrojů jsou akceptovány,ale jen částečně (max.1/3 průměru výrobku)

jemné stopy(ráfy)od forem/nástrojů jsou akceptovány,ale jen částečně (max.1/3 průměru výrobku)

viditelnější stopy od forem/nářadí mohou být zespodu výrobku

zvlněný povrch

neakceptovatelné

pouze mírně, spíše jako optika, je neakceptovatelné povoleno pro větší výrobky(od 150mm)

stabilní dýnko/ dno

N.A.

N.A.

mělo by být rovné,povoleno pouze mírně houpavé (max. 0,3mm)
pokud je více, dno je broušeno a jemně vyleštěno

prasklý, rozbitý výrobek

není dovoleno

není dovoleno

není dovoleno

opracování/ dekorace

horní okraj

rovný okraj, zaoblená hrana, správně zabroušený a jemně vyleštěný, ostré nebo vyštípnuté hrany nejsou akceptovatelné

N.A.

N.A.

manipulační škráby

všeobecně nejsou akceptovány, pouze velmi jemné, v maximální délce 4mm mohou být povoleny (max. 2 kusy na výrobku)

přilepené střípky na skle

neakceptovatelné

neakceptovatelné

neakceptovatelné

nečistoty/zapálená špína

neakceptovatelné

neakceptovatelné

neakceptovatelné

pískované logo

N.A.

správný tvar a umístění, viditené a

správný tvar a umístění, viditelné a

čitelné, bez zbytků písku

čitelné (zeshora nebo zespoda)

malování zlatem/ platinou

ráfky na okraji nebo v těle mohou být mírně nerovné, tloušťka v rámci limitu +/- 0,5mm,
ornamenty nebo jiné motivy mohou mít jen mírně nerovné okraje, tak aby nerušily vzhled výrobku

několik dírek ve zlatě (do 0,1mm) v malované části jsou přípustné

ráfky na dýnku mohou být mírně nerovné tloušťka v rámci limitu +/- 0,5 mm
několik dírek ve zlatě (do 0,1mm)
v malované části jsou přípustné

Panto, Diaryt, rytí

ornamenty nebo jiné motivy jsou prováděny podle schválených předloh nějaké nedostatky v dekoru jsou možné:

chybějící místa (v délce do 1mm), 2 – 3kusy na výrobku
jemné rozdíly v síle a hloubce rýhy, tak aby nerušily vzhled výrobku.

stříkané barvy

odstíny barev jsou možné podle Pantone vzorkovnice
barevný povrch by měl být hladký, bez hrubých míst, jemná krupice nebo shluk barvy je akceptováno na obtížných tvarech výrobku.
jemné rozdíly barevných odstínů nebo kladívkový (pomerančový) povrch je akceptovatelný pokud neruší vzhled.

pnutí, chlazení

všechny výrobky jsou správně přechlazené a bez pnutí, kontrolováno polaroskopem nebo diamantovým řezákem

POZNÁMKY:
Dekorované výrobky (zlatem, platinou, stříkané barvou) se nesmí mýt v myčce na nádobí.
Všechny dekorované výrobky musí být skladovány v suchu (speciálně zlato může korodovat pokud zůstává ve vlhku). Ceny se kalkulují na základě standardu kvality, veškeré reklamace v rámci tohoto standardu jsou neoprávněné.
Jiná kvalita, podle přání zákazníka, by mohla být možná, ale s přepracovanou cenovou kalkulací.

GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o.

nám. Em. Zahna 1151
687 66 Strání – Květná  info@kvetna1794.cz IČO: 29283477
DIČ: CZ29283477

Vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 332387